A személyes adatok védelme

GDPR - információ a személyes adatok feldolgozásáról

Az adatkezelő azonosítása és elérhetősége

  • Az Ön személyes adatainak kezelője a Mekko Store s. r. o. kereskedelmi cég, Nezvalova 826, 500 02 Hradec Králové, azonosító száma: 03397343 (a továbbiakban „adatkezelő“).
  • Az adatkezelő elérhetőségei a következők: kézbesítési cím: Nezvalova 826, Hradec Králové, 500 03, e-mail címe: info@mekko.cz, telefon: +420 732 803 521.
  • Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

A személyes adatok kezelésének törvényi megalapozása

A személyes adatok feldolgozásának törvényi alapja az Ön adatkezelőnek adott beleegyezése az Európai Parlament és a  Tanács 2016/679 számú direktívájának 6. cikke 1. Bekezdése a) pontja szerint a fizikai személyek védelméről a személyes adatok védelmével összefüggésben és  ezen adatok szabd mozgásáról és  a 95/46/EK irányelv visszavonásáról (általános rendelkezés a személyes adatok védelméről) (a továbbiakban „rendelkezés“).

A személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti értesítések küldése és az adatkezelő személyesen Önnek szóló más marketing tevékenysége.
Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyéni elhatározás a rendelkezés 22. cikkének értelmében.

A személyes adatok tárolási időtartama

Személyes adatait az adatkezelő addig tárolja, amíg Ön a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok további befogadói

Az Ön személyes adatait azok kapják meg, akik marketing szolgáltatásokat nyújtanak az adatkezelőnek:
  • az adatkezelő számára reklám tevékenységet folytató marketing ügynökségek
  • Heuréka áruhasonlító (kizárólag a megvalósult megrendelés esetében) elégedettségi kérdőív küldése céljából a vásárlás vonatkozásában
  • a személyes adatokat névtelenül feldolgozó elemző eszközök statisztikai adatok megszerzése céljából
  • Az adatkezelőnek nem áll szándékában átadni az Ön személyes adatait harmadik országoknak (az EU-n kívüli országok) vagy nemzetközi szervezeteknek.

Az adatalanyok jogai

A rendelkezésben rögzített feltételek szerint joga van az adatkezelőtől megkövetelnie a saját személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének jogát, adott esetben azok feldolgozásának korlátozását, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás jogát, és továbbá a személyes adatok hordozhatóságához való jogot.
Önnek jogában áll bármikor visszavonni beleegyezését személyes adatainak az adatkezelő általi feldolgozásához. Ez azonban nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás ezen visszavonása előtt. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását a következőképpen vonhatja vissza: a következő címre küldött e-mailben írásbeli kérelem útján info@mekko.cz vagy írásban postai úton a fent megadott kézbesítési címre.
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy megsértette a rendeletet, akkor többek között joga van panaszt benyújtani a  felügyeleti hatóságnál.
Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása nem törvényi vagy szerződéses követelmény és nem is szükséges feltétele a megállapodás megkötésének.
Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, ideértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás ilyen közvetlen marketingre vonatkozik. Ha kifogásolja személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ezekre a célokra.
Kelt Hradec Králové-ban, 2018. május 21-én